Suurelle pinta-alalle projisoitu videotaide on nykyaikainen keino lisätä kulttuuritapahtuman tai kaupunkikuvan kokemuksellisuutta.

 

Lumo Creative tarjoaa valo- ja videoinstallaatioissa ammattitaidon materiaalien suunnittelusta ja luomisesta esitystekniikkaan saakka.

Ota yhteyttä:

matias@lumocreative.fi